Zajęcia dla obywateli Ukrainy

 

Drogi nauczycielu, droga nauczycielko, 

chcesz pokazać swoim uczniom praktyczny wymiar fizyki? Chcesz zaangażować ich w eksperymenty, których nie przeprowadzą w szkole?

W ramach projektu organizujemy zajęcia z fizyki dla obywateli Ukrainy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą! 

W ramach działania prowadzone będą:
1. warsztaty dla dzieci ukraińskich ze szkół podstawowych w wieku 5 – 12 lat pt. „Przyroda – wstęp do fizyki” oraz
2. warsztaty eksperymentalne dla młodzieży ukraińskiej w wieku 13 – 19 lat pt. „W głąb fizyki” w Pracowni fizycznej lub w Pracowni Biofizycznej.

Link do formularza rekrutacyjnego na warsztaty znajduje się tutaj: [LINK]

Ponadto filmy popularnonaukowe z cyklu „Zapytaj fizyka” oraz w ramach biblioteki młodego fizyka zostaną opatrzenie podpisami w języku ukraińskim, a powstałe w ramach projektu Eduskrzynki zostaną uzupełnione o instrukcje merytoryczne w języku ukraińskim.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

радістю повідомляємо, що в рамках проекту ми організовуємо заняття для громадян України.
Заходи включатимуть:
1. Майстер-класи для українських дітей початкової школи віком 5 - 12 років під назвою
«Природа – вступ до фізики».
2. Експериментальні майстерні для української молоді 13-19 років під назвою «Into the Physics»
у лабораторії фізики або лабораторії біофізики.

Крім того, науково-популярні фільми із циклу «Запитай фізика» та в рамках бібліотеки юного
фізика будуть підписані українськими титрами, а створені в рамках проекту фільми Eduskrzynki
будуть доповнені змістовними інструкціями українською мовою.