warsztaty eksperymentalne na Wydziale Fizyki UW „Jak to się dzieje?”, mają na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności oraz chęci pogłębiania wiedzy. Uczniowie poszukają odpowiedzi na przyczyny zachodzących wokół zjawisk poprzez doświadczenia. Będą poznawali tajemnice światła, zjawisk cieplnych, elektrycznych i mechanicznych. Dzięki rozwiązywaniu sytuacji problemowych, będą rozwijać w sobie postawy badaczy i odkrywców. Uczniowie będą pracować w kilkuosobowych grupach prowadzonych przez kadrę Wydziału Fizyki; Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w poniedziałki o godz. 9:30 w Sali BO.21 w gmachu Wydziału Fizyki przy ulicy Pasteura 5 (parter, wejście od ulicy Banacha)

Kliknij na tytuł zajęć, by dowiedzieć się o nich więcej.

WODNE EKSPERYMENTY

W eksperymentach uczniowie poznają  prawa rządzące cieczami. Dowiedzą się co wspólnego mają ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne. Wyjaśnią zasadę działania łodzi podwodnej. Uczestnicy warsztatów wykonają ciecz nieniutonowską i sprawdzą , czy pod wpływem łamania wraca do poprzedniego stanu. Prowadzący: Mateusz Filipek Terminy: 30 marca 2020 9.00-10.30, 6 kwietnia 2020 9.00-10.30, 11 maja 2020 9.00-10.30, 18 maja 2020 9.00-10.30

CO TO JEST ŚWIATŁO? OPTYKA NA RÓŻNE SPOSOBY

Wspólnie przeprowadzimy kilka doświadczeń z optyki, które pozwolą zilustrować w prosty sposób rodzaje światła, rozchodzenie się światła w różnych materiałach i metody obrazowania. Zbadamy czym różni się światło diody od światła żarówki, świeczki i słońca. Zbudujemy własne spektrometry. Poznamy budowę oka i jego reakcję na światło.Ponadto sprawdzimy, czy promienie światła rzeczywiście rozchodzą się po liniach prostych, zbudujemy urządzenie typu camera obscura i wytworzymy kolorowe cienie. Prowadząca: Barbara Piętka Terminy: 23 marca 2020 9.00-10.30, 23 marca 2020 11.00-12.30, 25 maja 2020 9.00-10.30, 25 maja 2020 11.00-12.30

PRĄD NIE TYLKO Z BATERII

Warsztaty na których dowiemy się w jaki sposób można wytworzyć prąd elektryczny. Na zajęciach wykonamy kilka prostych, lecz ciekawych doświadczeń fizycznych pokazujących, że prąd może mieć wiele różnych źródeł. Prowadzący: Rafał Mirek Terminy:    16 marca 2020 9.00 – 10.30, 16 marca 2020 11.00-12.30, 27 kwietnia 2020 9.00-10.30, 27 kwietnia 2020 11.00-12.30

OD BURSZTYNU DO MAGNESU

Zajęcia przybliżą uczniom zjawiska elektryczne i magnetyczne. Uczniowie wykonają proste eksperymenty, które pozwolą zrozumieć istotę elektryzowania ciał, przepływu  prądu elektrycznego oraz oddziaływań magnetycznych. Prowadząca: Stefania Elbanowska Terminy: 9 marca 2020 9.00 – 10.30, 9 marca 2020 11.00 – 12.30, 1 czerwca 2020 9.00-10.30