warsztaty eksperymentalne na Wydziale Fizyki UW „Jak to się dzieje?”, mają na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności oraz chęci pogłębiania wiedzy. Uczniowie poszukają odpowiedzi na przyczyny zachodzących wokół zjawisk poprzez doświadczenia. Będą poznawali tajemnice światła, zjawisk cieplnych, elektrycznych i mechanicznych. Dzięki rozwiązywaniu sytuacji problemowych, będą rozwijać w sobie postawy badaczy i odkrywców. Uczniowie będą pracować w kilkuosobowych grupach prowadzonych przez kadrę Wydziału Fizyki; Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w poniedziałki o godz. 9:30 w Sali BO.21 w gmachu Wydziału Fizyki przy ulicy Pasteura 5 (parter, wejście od ulicy Banacha)

Kliknij na tytuł zajęć, by dowiedzieć się o nich więcej.

Modele świateł ulicznych.

Terminy warsztatów:  poniedziałki w godz. 9.00 - 10.30 i   11.00 – 12.30 w dniach 18 i 22 października  2021 r.   Podczas warsztatów uczniowie stworzą model sygnalizatora świetlnego z wykorzystaniem diod zielonej, żółtej i czerwonej. Przy pomocy zasilacza, płytki stykowej oraz przełącznika 4-pozycyjnego stworzą makietę świateł, która będzie działała jak sygnalizacja świetlna stosowana na skrzyżowaniach.   Ćwiczenie rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia teoretycznego. Wyjaśnimy jak działają światła, omówimy podstawowe pojęcia takie jak np. napięcie, natężenie i dioda. Zbudujemy połączenia szeregowe i równoległe i omówimy różnice. Następnie skonstruujemy każdy ze stanów sygnalizacji, które finalnie zostaną spięte przełącznikiem, dzięki któremu możliwe będzie ręczne sterowanie światłami. Osoba prowadząca: Mateusz Filipek

Czy światło można złapać? Warsztaty z optyki.

Terminy warsztatów: poniedziałki w godz. 9.00 - 10.30 i   11.00 – 12.30 w dniach :i 25 października, 8 listopada i 15 listopada 2021 r. Zajęcia zaczniemy od wprowadzenia w zagadnienia z dziedziny optyki geometrycznej. Wspólnie przeprowadzimy kilka doświadczeń z optyki, które pozwolą zilustrować w prosty sposób rodzaje światła, rozchodzenie się światła w różnych materiałach i metody obrazowania. Zbadamy czym różni się światło diody od światła żarówki, świeczki i słońca. Zbudujemy własne spektrometry. Poznamy budowę oka i jego reakcję na światło. Ponadto sprawdzimy, czy promienie światła rzeczywiście rozchodzą się po liniach prostych, zbudujemy urządzenie typu camera obscura i wytworzymy kolorowe cienie. Zbadamy zjawisko odbicia światła od zwierciadeł, powierzchni rozpraszających i elementów odblaskowych.  Rozszerzymy też te zagadnienia o metody holograficzne i metody zapisu informacji na płytach CD. Zajęcia zakończymy omówieniem najnowszych trendów w optyce (uwzględniając eksperymenty, za które przyznano nagrody Nobla w optyce – szczypce optyczne) i wstępem do optyki kwantowej (uwzględniając pułapkowanie światła w mikro-strukturach i kryształach fotonicznych). Osoba prowadząca dr hab. Barbara Piętka