18 Listopada 2019

Celem zajęć jest wprowadzenie uczniom podstaw robotyki. Zarówno od strony technicznej (mocowanie silników, kół, czujników, zasilania i mikrokontrolera) jak i od strony programistycznej (pisanie, ulepszanie programu sterującego robotem).

18 Listopada 2019

Obszary tematyczne scenariusza:

Promienie rentgenowskie – powstawanie i własności fizyczne

Budowania krystaliczna – podstawowe wiadomości z krystalografii

Dyfrakcja rentgenowska – prawo Bragga, wzór Scherrera

Budowa i wykorzystanie dyfraktometru rentgenowskiego

18 Listopada 2019

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów i uczennic z eksperymentami fizycznymi wykonywanymi w formie zabawy. Podczas lekcji uczestnicy i uczestniczki poznają prawdziwie przyczyny występowania często obserwowanych zjawisk.

18 Listopada 2019

Uczeń czy uczennica ramach warsztatów zapozna się z materiałami zbudowanymi z atomów węgla, takimi jak grafit, grafen czy diament. Dowie się jak różnice struktury krystalograficznej wpływają na właściwości materiałów. Nauczy się wytwarzać warstwy grafenowe za pomocą metody mechanicznej eksfoliacji.