Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych

Uczeń czy uczennica ramach warsztatów zapozna się z materiałami zbudowanymi z atomów węgla, takimi jak grafit, grafen czy diament. Dowie się jak różnice struktury krystalograficznej wpływają na właściwości materiałów. Nauczy się wytwarzać warstwy grafenowe za pomocą metody mechanicznej eksfoliacji.

Uczniowie i uczennice zapoznają się z zasadą działania spektroskopii ramanowskiej (dyfrakcja, rozpraszanie Ramanowskie) i nauczą się wykorzystywać tę technikę do rozpoznawania materiałów węglowych, a także wstępnej oceny ich właściwości.