Przyroda – wstęp do fizyki – warsztaty dla dzieci w wieku 5-12 lat.
Природа – вступ до фізикі – майстер класи для дітей у віці 5-12р.

Warsztaty dla dzieci w wieku 5-9 lat w poniedziałki od 10 do 12:30.
Майстер-класи для дітей 5-9 років по понеділках з 10:00 до 12:30.

(Nie)zwykła woda – Mateusz Winkowski. (Не)звичайна вода – Матеуш Вінковскі

Streszczenie: Woda jest wykorzystywana przez wszystkich do różnych celów. Ale czy zdajemy sobie sprawę jak woda się porusza? Dlaczego jedne ciała unoszą się na wodzie, a inne toną? Dlaczego pada deszcz? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi, wykonując eksperymenty, które odkryją przed nami niezwykłe właściwości wody. Zajęcia te mają przybliżyć dzieciom znaczenia wody na Ziemi i jej rolę w naszym codziennym życiu. Wykonując proste eksperymenty dziecko poznaje właściwości fizyczne wody i zjawiska, w których bierze ona udział. Prezentowane doświadczenia są proste w wykonaniu i bezpieczne, dzięki czemu możliwe do samodzielnego odtworzenia przez uczestników w warunkach domowych. Głównym celem warsztatów ma być nauka przez zabawę oraz zainspirowanie uczestników warsztatów do rozwijania zainteresowań w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Резюме: Вода використовується всіма для різних цілей. Але чи знаємо ми, як рухається вода? Чому одні тіла плавають, а інші тонуть? Чому йде дощ? На ці та інші запитання ми знайдемо відповіді, провівши досліди, які виявлять незвичні для нас властивості води. Ці заняття мають на меті ознайомити дітей зі значенням води на Землі та її роллю в нашому повсякденному житті. Проводячи прості досліди, дитина дізнається фізичні властивості води та явища, в яких вона бере участь. Запропоновані досліди прості у виконанні та безпечні, завдяки чому можуть бути відтворені учасниками вдома. Основна мета семінарів – навчитися через гру та надихнути учасників семінару розвивати свої інтереси в галузі природничих наук.

 (Nie)zwykłe powietrze – Anna Kwiatkowska. (Не)звичайне повітря - Анна Квятковська

Streszczenie: Celem zajęć będzie zaprezentowanie dzieciom właściwości powietrza za pomocą prostych eksperymentów. Podczas warsztatów będziemy przeprowadzać takie eksperymenty jak niewidzialny strażak (gaszenie świeczki dwutlenkiem węgla), poduszkowiec z płyty CD i balonu oraz napędzanie powietrzem samochodzików oraz mini-turbiny wiatrowej.

Резюме: Мета курсу – за допомогою простих дослідів представити дітям властивості повітря. Під час майстер-класу ми проведемо такі експерименти, як невидимий пожежник (гасить свічку вуглекислим газом), корабель на повітряній подушці, виготовлений із компакт диска та повітряної кулі, а також змусимо рухатися автомобілі та міні-вітрові турбіни повітрям.

Elektronika – początki! – Piotr Kaźmierczak. Електроніка - початок! - Пьотр Казьмерчак

Streszczenie: Zajęcia te przeznaczone są dla osób początkujących. Wprowadzą one uczestników w nowy fascynujący świat elektroniki. Poznamy na nich podstawowe pojęcia związane z prądem jak i sprawdzimy w praktyce jak on działa na specjalnie przygotowanych zestawach. Zbudujemy samodzielnie pierwsze układy i przekonamy się, że nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać.

Резюме: Ці заняття призначені для початківців. Вони познайомлять учасників з новим, захоплюючим світом електроніки. Ми вивчимо основні поняття, пов’язані з електрикою, і перевіримо на практиці, як вона працює на спеціально підготовлених наборах. Перші чіпи ми створимо самі і побачимо, що це не так складно, як може видатися на перший погляд.

Długopis 3D – kreatywna fizyka – Piotr Kaźmierczak. 3D ручка - творча фізика - Пьотр Казмерчак

Streszczenie: Zajęcia z Długopisem 3D, są to zajęcia na których będziemy stawiać pierwsze kroki w świecie druku 3D. Poznamy fizycznie podstawy  działania drukarek 3D, które są takie same jak w długopisach 3D. Stworzymy modele 3D według przygotowanych schematów jak i spróbujemy sił w samodzielnej pracy, gdzie będziemy kierowani przez naszą wyobraźnię.

Резюме: Заняття з 3D ручкою – це заняття, на яких ми зробимо перші кроки у світі 3D друку. Ми фізично вивчимо основи 3D-принтерів, які такі ж, як і в 3D-ручках. Ми створимо 3D моделі за підготовленими схемами та спробуємо свої сили в самостійній роботі, де будемо керуватися своєю уявою.

Elektryczny świat, czyli ładunki oraz ich oddziaływania i przepływy – Beata Pszczółkowska, Електричний світ, або заряди, їх взаємодія та потоки - Беата Пщулковська

Streszczenie: Celem zajęć będzie przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z elektrycznością za pomocą prostych eksperymentów. Uczestnicy dowiedzą się, jak można stworzyć elektryczność między innymi przy użyciu elektryzowania przez tarcie, przez indukcję oraz przez dotyk. W tym celu zostaną przeprowadzone takie eksperymenty jak bateria z ziemniaka, naelektryzowany balonik, tresowana bańka, wyścig puszek oraz silnik jednobiegunowy (silnik homopolarny).

Резюме: Метою курсу буде ознайомлення дітей з питаннями, пов’язаними з електрикою, за допомогою простих експериментів. Учасники дізнаються, як створювати електрику за допомогою електризації тертям, індукцією, дотиком тощо. Для цього будуть проведені такі експерименти, як картопляна батарея, електрифікована повітряна куля, навчена бульбашка, перегони консервних банок і однополярний двигун (однополярний двигун).

Warsztaty dla dzieci w wieku 10-12 lat w poniedziałki od 10 do 12:

Майстер класи для дітей у віці 10-12р. У понеділок з 10 до 12:

Mokro/sucho czyli eksperymenty wodne – Mateusz Filipek. Вологі / сухі або водні експерименти - Матеуш Філіпек

Streszczenie: Głównym celem zajęć będzie wykonanie przez uczestników cieczy nieniutonowskiej. Wyjaśnimy uczniom dlaczego pomimo łamania cieczy, wraca ona do poprzedniego stanu. Ponadto zostaną wykonane pokazy obrazujące prawa rządzące cieczami. Dowiemy się co wspólnego mają ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne, a także wyjaśnimy zasadę działania łodzi podwodnej.

Резюме: Основною метою курсу буде підготовка учасниками неньютонівської рідини. Пояснимо учням, чому, незважаючи на розрив рідини, вона повертається до попереднього стану. Крім того, будуть проведені демонстрації, щоб проілюструвати закони, що регулюють рідини. Ми дізнаємося, що спільного між атмосферним і гідростатичним тиском, а також пояснимо принцип дії підводного човна.

Modele świateł ulicznych – Mateusz Filipek. Моделі вуличних ліхтарів - Матеуш Філіпек

Streszczenie: Podczas warsztatów uczniowie stworzą model sygnalizatora świetlnego z wykorzystaniem diod zielonej, żółtej i czerwonej. Przy pomocy zasilacza, płytki stykowej oraz przełącznika 4-pozycyjnego stworzą makietę świateł, która będzie działała jak sygnalizacja świetlna stosowana na skrzyżowaniach.

Резюме: Під час практикуму учні створять модель світлофора за допомогою зеленого, жовтого та червоного світлодіодів. За допомогою джерела живлення, контактної пластини та 4- позиційного перемикача вони створять моделі ліхтарів, які виконуватимуть роль світлофорів, що використовуються на перехрестях.

Ćwiczenie rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia teoretycznego. Wyjaśnimy jak działają światła, omówimy podstawowe pojęcia takie jak np. napięcie, natężenie i dioda. Zbudujemy połączenia szeregowe i równoległe i omówimy różnice. Następnie skonstruujemy każdy ze stanów sygnalizacji, które finalnie zostaną spięte przełącznikiem, dzięki któremu możliwe będzie ręczne sterowanie światłami.

Вправа розпочнеться з короткого теоретичного вступу. Ми пояснимо, як працюють світильники, обговоримо такі основні поняття як напруга, інтенсивність і діод. Ми побудуємо послідовні та паралельні з’єднання, та обговоримо їх відмінності. Потім ми побудуємо кожен із сигнальних станів, які остаточно буде підключено до вимикача, що дозволить вручну керувати світлом.

Świat podglądany światłem lasera – optyka na róże sposoby - Barbara Piętka. Світ, на який дивиться лазерне світло - оптика різними способами - Барбара Пієтка

Streszczenie: Wspólnie z uczniami przeprowadzimy kilka doświadczeń, które pozwolą zilustrować w prosty sposób tegoroczne odkrycia z dziedziny optyki. Pokażemy czym różni się światło laserowe od światła żarówki. W 2018 roku Nagroda Nobla z fizyki została przyznana z dziedziny technik laserowych. Otrzymało ją trzech naukowców za wynalezienie pęsety optycznej i opracowanie metody generowania ultrakrótkich impulsów światła laserowego o dużej intensywności. Wykonamy szereg eksperymentów związanych ze światłem laserowym i obrazowaniem, sprawdzimy co porusza się w mleku, obejrzymy żyjątka w kropli wody i zrobimy powietrzne szczypce.

Резюме: Разом зі студентами ми проведемо кілька експериментів, які дозволять просто проілюструвати цьогорічні відкриття в галузі оптики. Ми покажемо вам різницю між лазерним світлом і світлом розжарювання. У 2018 році Нобелівську премію з фізики присуджено в галузі лазерної техніки. Троє вчених отримали її за винахід оптичного пінцета та розробку методу генерації ультракоротких імпульсів лазерного світла високої інтенсивності. Ми проведемо серію експериментів, пов’язаних із лазерним світлом і зображеннями, перевіримо, що рухається в молоці, побачимо істот у краплі води та зробимо повітряні щипці.

Prąd z baterii i nie tylko - Rafał Mirek. Електрика від батарейок і багато іншого - Рафал Мірек

Streszczenie: Warsztaty na których dowiemy się w jaki sposób można wytworzyć prąd elektryczny. Na zajęciach wykonamy kilka prostych, lecz ciekawych doświadczeń fizycznych pokazujących, że prąd może mieć wiele różnych źródeł.

Резюме: Майстер-класи, на яких ми навчимося виробляти електроенергію. На уроці ми проведемо кілька простих, але цікавих фізичних експериментів, які показують, що електрика може надходити з багатьох різних джерел.

Budujemy czujnik zmierzchu - Piotr Kaźmierczak. Ми створюємо датчик сутінків - Пьотр Казмерчак

Streszczenie: W czasie zajęć uczniowie poznają podstawy pojęć z elektryczności jak i podstawy budowy prostych układów elektronicznych. Na zajęciach każdy uczeń samodzielnie przygotuje działający czujnik zmierzchu używając elementów elektronicznych takich jakich używa się w komercyjnych zastosowaniach. Praca odbywa się na płytkach stykowych, które są bezpieczne dla użytkowników oraz nie wymagają lutowania.

Резюме: Під час курсу студенти вивчають основи понять про електрику, а також основи побудови простих електронних схем. Під час занять кожен студент самостійно підготує робочий датчик сутінків, використовуючи електронні компоненти, які використовуються в комерційних додатках. Робота відбувається на контактних пластинах, які безпечні для користувачів і не вимагають пайки.