12 Maja 2021

Tematem  Edu-skrzynki jest MAGNETYZM – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

04 Grudnia 2020

Tematem  Edu-skrzynki jest POWIETRZE – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

26 Sierpnia 2020

Tematem  Edu-skrzynki jest ciepło – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

15 Kwietnia 2020

Tematem tej Edu-skrzynki jest woda – jej właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody.

18 Listopada 2019

Obszary tematyczne i cele scenariusza:

1. rozpoznawanie planet Układu Słonecznego

2. poszerzenie wiedzy na temat struktury Układu Słonecznego

3. poznanie historii formowania się układów planetarnych

4. poznanie zależności jakimi rządzą się największe struktury w kosmosie

Strony