26 Sierpnia 2020

Tematem  Edu-skrzynki jest ciepło – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

15 Kwietnia 2020

Tematem tej Edu-skrzynki jest woda – jej właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody.

18 Listopada 2019

Obszary tematyczne i cele scenariusza:

1. rozpoznawanie planet Układu Słonecznego

2. poszerzenie wiedzy na temat struktury Układu Słonecznego

3. poznanie historii formowania się układów planetarnych

4. poznanie zależności jakimi rządzą się największe struktury w kosmosie

18 Listopada 2019

Uczeń czy uczennica zapozna się z podstawowymi informacjami dotyczącymi wahadła matematycznego. Pozna wzory na wyznaczenie okresu drgań wahadła oraz przyspieszenia ziemskiego. Zdobędzie umiejętność posługiwania się suwmiarką. Nauczy się rysowania wykresów na papierze milimetrowym. 

18 Listopada 2019

Zostaną eksperymentalne zademonstrowane podstawowe praw fizyki dotyczących zagadnień związanych z optyką: składanie barw, rozszczepienie światła żarówki na barwy składowe, prawo załamania i odbicia, monochromatyczność i spójność światła laserowego, oraz szereg zagadnień związanych z obrazowaniem: obraz pozorny, działanie soczewki skupiającej i r

Strony