18 Listopada 2019

Uczeń zapozna się z następującymi zagadnieniami:

- falowa natura światła;

- mechanizm absorpcji światła, diagram Jabłońskiego;

- długości fali związane z poszczególnymi kolorami;

- barwniki naturalne występujące w roślinach

- zależność barwy antocyjanów od pH środowiska

18 Listopada 2019

Uczniowie i uczennice zapoznają się ze specyfiką badania cząsteczek biologicznych metodami stacjonarnej i czasorozdzielczej spektroskopii elektronowej (absorpcyjnej i fluorescencyjnej).

18 Listopada 2019

Zajęcia maja na celu zapoznanie uczniów i uczennice z podstawowymi informacjami na temat rozpadów promieniotwórczych oraz źródeł tła promieniotwórczego obecnego w codziennym życiu mieszkańca Polski.

18 Listopada 2019

Uczeń czy uczennica zapozna się z podstawowymi informacjami dotyczącymi DNA jako nośnika informacji genetycznej. Pozna zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym metodę izolacji DNA jaką jest liza alkaliczna. Pozna najważniejsze pojęcia związane z tą metodą oraz odczynniki chemiczne potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu.