Miło jest nam poinformować, że w ramach projektu organizujemy zajęcia dla obywateli Ukrainy. W ramach działania prowadzone będą:
1. warsztaty dla dzieci ukraińskich ze szkół podstawowych w wieku 5 – 12 lat pt. „Przyroda – wstęp do fizyki” oraz
2. warsztaty eksperymentalne dla młodzieży ukraińskiej w wieku 13 – 19 lat pt. „W głąb fizyki” w Pracowni fizycznej lub w Pracowni Biofizycznej.
Ponadto filmy popularnonaukowe z cyklu „Zapytaj fizyka” oraz w ramach biblioteki młodego fizyka zostaną opatrzenie podpisami w języku ukraińskim, a powstałe w ramach projektu Eduskrzynki zostaną uzupełnione o instrukcje merytoryczne po ukraińsku.

З радістю повідомляємо, що в рамках проекту ми організовуємо заняття для громадян України. Заходи включатимуть:
1. Майстер-класи для українських дітей початкової школи віком 5 - 12 років під назвою «Природа – вступ до фізики».
2. Експериментальні майстерні для української молоді 13-19 років під назвою «Into the Physics» у лабораторії фізики або лабораторії біофізики.
Крім того, науково-популярні фільми із циклу «Запитай фізика» та в рамках бібліотеки юного фізика будуть підписані українськими титрами, а створені в рамках проекту фільми Eduskrzynki будуть доповнені змістовними інструкціями українською мовою.

Link do formularza rekrutacyjnego znajduje się [TUTAJ].

Посилання на анкету для набору персоналу - [ТУТ].