W głąb fizyki – warsztaty dla młodzieży w wieku 13-19 lat
В глибину фізики - майстер-класи для підлітків 13-19 років

Zajęcia na Pracowni fizycznej we wtorki w godz. 12:30 – 15:30:
Заняття у фізичній лабораторії по вівторках з 12:30 до 15:30:

 1. Wyznaczanie gęstości ciał stałych (SP - max. 32 uczniów)
 2. Równia pochyła (SP, LO - max. 30 uczniów)
 3. Wahadło matematyczne (SP, LO - max. 32 uczniów)
 4. Prawo Ohma (SP, LO - max. 32 uczniów)
 5. Co siedzi w baterii (SP, LO - max. 32 uczniów)
 6. Ciepło topnienia lodu (SP, LO - max. 32 uczniów)
 7. Ciepło właściwe wody (SP - max. 32 uczniów) Ciepło Joule’a (LO - max. 32 uczniów)
 8. Optyka geometryczna (SP, LO - max. 24 uczniów)
 9. Interferencja i dyfrakcja światła laserowego (LO - max. 24 uczniów)

 

 1. Визначення густини твердих тіл (СП – макс. 32 студента)
 2. Схил (SP, LO - макс. 30 студентів)
 3. Математичний маятник (SP, LO - макс. 32 студента)
 4. Закон Ома (SP, LO - макс. 32 студента)
 5. Що в батареї (SP, LO - макс. 32 студента)
 6. Тепло для танення льоду (SP, LO - макс. 32 студента)
 7. Питома теплоємність води (SP - макс. 32 студента)
 8. Джоулева теплота (середня школа - макс. 32 студента)
 9. Геометрична оптика (SP, LO - макс. 24 студента)
 10. Інтерференція та дифракція лазерного світла (LO - макс. 24 студента)

FORMULARZ REKRURACYJNY ZNAJDUJE SIĘ [TUTAJ]

Посилання на анкету можна знайти тут: [ПОСИЛАННЯ]

Zajęcia na Pracowni Biofizycznej
Заняття в лабораторії біофізики

 1. Jak powstają kolory?
 2. Izolacja inwertazy z drożdży piekarskich
 3. Związki i wskaźniki pH-czułe
 4. Luminescencja wokół nas
 5. Analiza związków odpowiedzialnych za barwę liści - czyli jak powstała chromatografia
 6. Odkrywamy funkcje białek

 

 1. Як створюються кольори?
 2. Виділення інвертази з пекарських дріжджів.
 3. PH-чутливі сполуки та індикатори.
 4. Люмінесценція навколо нас.
 5. Аналіз сполук, відповідальних за колір листя - тобто як була створена хроматографія.
 6. Розкриваємо функції білків.

FORMULARZ REKRURACYJNY ZNAJDUJE SIĘ [TUTAJ]

Посилання на анкету можна знайти тут: [ПОСИЛАННЯ]