06 Kwietnia 2022

Szanowni Państwo, 

11 Maja 2021

Tematem  Edu-skrzynki jest MAGNETYZM – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

04 Grudnia 2020

ematem tej Edu-skrzynki jest Powietrze – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera pięć zestawów przedstawiających różne wątki związane z Powietrzem.

26 Sierpnia 2020

Tematem tej Edu-skrzynki jest ciepło – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera pięć zestawów przedstawiających różne wątki związane z Ciepłem. Na jeden zestaw składa się doświadczenie fizyczne osadzone w kontekście prawdziwej historii, sytuacji z życia codzienniego i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

15 Kwietnia 2020

Tematem tej Edu-skrzynki jest woda – jej właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody.

Strony