04 Grudnia 2020

ematem tej Edu-skrzynki jest Powietrze – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera pięć zestawów przedstawiających różne wątki związane z Powietrzem.

26 Sierpnia 2020

Tematem tej Edu-skrzynki jest ciepło – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera pięć zestawów przedstawiających różne wątki związane z Ciepłem. Na jeden zestaw składa się doświadczenie fizyczne osadzone w kontekście prawdziwej historii, sytuacji z życia codzienniego i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

15 Kwietnia 2020

Tematem tej Edu-skrzynki jest woda – jej właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody.

18 Listopada 2019

Uczeń czy uczennica podczas zajęć nauczy się podstawowych pojęć dotyczących elektryczności takich jak napięcie, natężenie, ładunek. Zaawansowanie tłumaczenia zależy od wieku uczestników i uczestniczek pogadanki.

18 Listopada 2019

Podczas warsztatów uczeń czy uczennica dowiaduje się, czym jest zjawisko elektryczności i gdzie występuje. Zostaje pouczony, że prąd elektryczny jest bardzo niebezpieczny i należy być ostrożnym podczas pracy z nim. Uczy się jakie własności posiada elektryczność i jakie są tego skutki, co znaczy „naelektryzowanie” i jak samemu to zrobić.

Strony