18 Listopada 2019

Uczeń czy uczennica podczas zajęć nauczy się podstawowych pojęć dotyczących elektryczności takich jak napięcie, natężenie, ładunek. Zaawansowanie tłumaczenia zależy od wieku uczestników i uczestniczek pogadanki.

18 Listopada 2019

Podczas warsztatów uczeń czy uczennica dowiaduje się, czym jest zjawisko elektryczności i gdzie występuje. Zostaje pouczony, że prąd elektryczny jest bardzo niebezpieczny i należy być ostrożnym podczas pracy z nim. Uczy się jakie własności posiada elektryczność i jakie są tego skutki, co znaczy „naelektryzowanie” i jak samemu to zrobić.

18 Listopada 2019

Obszary tematyczne i cele scenariuszy:

1. rozpoznawanie planet Układu Słonecznego
2. poszerzenie wiedzy na temat struktury Układu Słonecznego
3. poznanie historii formowania się układów planetarnych
4. poznanie zależności jakimi rządzą się największe struktury w kosmosie

18 Listopada 2019

Celem zajęć jest zainspirowanie najmłodszych uczestników i uczestniczki do poznawania otaczającego nas świata poprzez eksperymenty będące jednocześnie zabawą. Uczestnicy i uczestniczki poznają wyjaśnienie wielu zjawisk spotykanych w życiu codziennym poprzez omówienie przeprowadzanych doświadczeń.

18 Listopada 2019

Celem zajęć jest przybliżenie najmłodszym uczestnikom i uczestniczkom projektu podstawowych pojęć z zakresu termodynamiki, takich jak temperatura, ciepło i ciśnienie. Uczestnicy i uczestniczki poznają pojęcie ciepła jako formy energii, w odróżnieniu od ciepła jako potocznego określenia wysokiej temperatury.

Strony