18 Listopada 2019

Celem zajęć jest zainspirowanie najmłodszych uczestników i uczestniczki do poznawania otaczającego nas świata poprzez eksperymenty będące jednocześnie zabawą. Uczestnicy i uczestniczki poznają wyjaśnienie wielu zjawisk spotykanych w życiu codziennym poprzez omówienie przeprowadzanych doświadczeń.

18 Listopada 2019

Celem zajęć jest przybliżenie najmłodszym uczestnikom i uczestniczkom projektu podstawowych pojęć z zakresu termodynamiki, takich jak temperatura, ciepło i ciśnienie. Uczestnicy i uczestniczki poznają pojęcie ciepła jako formy energii, w odróżnieniu od ciepła jako potocznego określenia wysokiej temperatury.

24 Września 2019

Jako nauczyciele i nauczycielki podczas warsztatu razem z uczniami i uczennicami będziecie samodzielnie przeprowadzać doświadczenia, aby lepiej zrozumieć, jakie są właściwości powietrza.

24 Września 2019

Głównym bohaterem scenariusza lekcji jest magnez. Uczniowie i uczennice poznają jego właściwości oraz praktyczne zastosowania magnetyzmu. Zbadają razem z nauczycielem,nauczycielką, jak oddziałują na siebie dwa magnezy. Wyjaśnione zostanie, że Ziemia sama w sobie jest wielkim magnezem!

24 Września 2019

Tym razem uwagę uczniów i uczennic będziesz mógł skupić w całości na wodzie. Razem przyjrzycie się roli wody, którą codziennie możemy obserwować. Żeby ją lepiej poznać, omówicie jej właściwości i pokażemy różne zjawiska, które się z nią wiążą. Przeprowadzicie eksperyment pokazujący, jak woda przechodzi w różne stany skupienia.

Strony