Edu-skrzynka. Ciepło. Instrukcja doświadczeń dla klas 0-III

Tematem tej Edu-skrzynki jest ciepło – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera pięć zestawów przedstawiających różne wątki związane z Ciepłem. Na jeden zestaw składa się doświadczenie fizyczne osadzone w kontekście prawdziwej historii, sytuacji z życia codzienniego i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Eduskrzynki pokazują, jak wyglądają realne rozwiązania globalnych problemów i jakie są praktyczne zastosowania różnych zjawisk fizycznych.

Zachęcamy do korzystania z publikacji nie tylko nauczycielki i nauczycieli, ale również rodziców. Treść jest dostosowana do pracy przedszkola, klas ,,0'' i szkoły podstawowej. Eksperymenty można wykonać zarówno w szkole, jak i w domu, a zagadnienia przyrodnicze może wytłumaczyć dziecku również rodzic bez wykształcenia przyrodniczego dzięki zamieszczonym w Edu-skrzynce komentarzom i wskazówkom. Na Edu-skrzynki składają się proste i konkretne instrukcje przeprowadzenia eksperymentów wraz z dokładnym spisem potrzebnych materiałów. Pozwoli to nauczycielom czy rodzicom samodzielnie skompletować niezbędne przedmioty i wykonać doświadczenia wielokrotnie, z kolejnymi grupami dzieci. Zależy nam, aby wszystkie potrzebne materiały były tanie i łatwo dostępne.

Jakie eksperymenty i wątki znajdują się w publikacji?

1. ,,Ciepło, cieplej, gorąco'' – o działaniu termometru, radzeniu sobie z upałami i zielonych dachach
2. ,,Pogoda na dziś – ciepły śnieg'' – o tworzeniu ciepłego śniegu, porach roku w innych krajach, reakcji zwierząt na zmiany klimatu i sposobach na pomoc ptakom
3. ,,Skurcz butelki'' – o rozszerzaniu się powietrza, podnoszeniu się wody w morzach i oceanach i o tym, jak radzić sobie z zagrożeniem wzrostu poziomu wód
4. ,,Genialny termos'' – o przewodzeniu ciepła i oszczędnym ogrzewaniu domów
5. ,,Lód pod pierzyną'' – o zatrzymywaniu temoeratury przez ubrania, gazach cieplarnianych i spalaniu paliw powodujących ocieplanie się klimatu

W serii powstaną 23 publikacje dotyczące kolejnych zagadnień ze świata fizyki takich jak: światło, woda, magnetyzm czy elektryczność. Zapraszamy również do korzystania z Edu-skrzynek dla klas IV–VI szkoły podstawowej zawierających te same tematy, pogłębiających wiedzę oraz doskonalących umiejętności zdobyte na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

Na naszej stronie można też znaleźć publikacje Edu-skrzynka. Woda. Instrukcja doświadczeń dla klas 0-III oraz Edu-skrzynka. Woda. Instrukcja doświadczeń dla klas IV-VI