W ramach „Fizycznej karuzeli” (zajęć dla dzieci z grup przedszkolnych – od 5 lat, zerówek i z klas 1-3) zapraszamy do wzięcia udziału w:

- interaktywnych pogadankach tematycznych na terenie szkoły/przedszkola

- warsztatach eksperymentalnych na Wydziale Fizyki UW

Kliknij na wybraną pozycję, by dowiedzieć się więcej.

Zapraszamy do udziału całe klasy, także z osobami z niepełnosprawnościami - budynek Wydziału Fizyki UW jest w pełni dostosowany i dostępny.