Kto wkłada prąd do baterii?

Uczeń czy uczennica podczas zajęć nauczy się podstawowych pojęć dotyczących elektryczności takich jak napięcie, natężenie, ładunek. Zaawansowanie tłumaczenia zależy od wieku uczestników i uczestniczek pogadanki.

Podczas zajęć uczniom i uczennicom zadawanych będzie wiele pytań dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych w codziennym życiu. Prowadzący zadając pytania, na które uczniowie i uczennice nie będą potrafili odpowiedzieć od razu, będzie naprowadzał uczestników i uczestniczki tak, by sami wpadli na prawidłową odpowiedź. Pozwoli to rozwinąć u ucznia zdolność logicznego myślenia.

W wykład wplecionych będzie kilka pokazów, wśród których będzie:

- zasilenie baterią diody LED (zbadanie kierunku przewodzenia prądu)

- porównanie wartości napięcia nominalnego baterii do wartości wskazanej na mierniku

uniwersalnym (bateria nowa i częściowo zużyta).

Pokazy mają na celu zobrazowanie uczniom i uczennicom omawianych zagadnień