Metody pomiarowe dyfrakcji rentgenowskiej materiałów półprzewodnikowych

Obszary tematyczne scenariusza:

Promienie rentgenowskie – powstawanie i własności fizyczne

Budowania krystaliczna – podstawowe wiadomości z krystalografii

Dyfrakcja rentgenowska – prawo Bragga, wzór Scherrera

Budowa i wykorzystanie dyfraktometru rentgenowskiego

Wykonywanie i wstępna analiza pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej do badania struktury różnych materiałów – rozróżniania budowy polikrystaliczne od monokrystalicznej, określanie odległości między warstwami grafenowymi od grubości warstwy