„SCIENCE BUSKING” – CZYLI JAK BAWIĆ SIĘ FIZYKĄ

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów i uczennic z eksperymentami fizycznymi wykonywanymi w formie zabawy. Podczas lekcji uczestnicy i uczestniczki poznają prawdziwie przyczyny występowania często obserwowanych zjawisk. Dzięki swobodnej formie zajęć uczniowie i uczennice łatwiej utrwalą sobie pojęcia, które dotychczas poznawali w głównej mierze od strony teoretycznej.