CIEPŁO/ZIMNO

Celem zajęć jest przybliżenie najmłodszym uczestnikom i uczestniczkom projektu podstawowych pojęć z zakresu termodynamiki, takich jak temperatura, ciepło i ciśnienie. Uczestnicy i uczestniczki poznają pojęcie ciepła jako formy energii, w odróżnieniu od ciepła jako potocznego określenia wysokiej temperatury. Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z bardzo ciekawą substancją jaką jest ciekły azot.