Izolacja barwników roślinnych (chlorofilu oraz antocyjanów)

Uczeń zapozna się z następującymi zagadnieniami:

- falowa natura światła;

- mechanizm absorpcji światła, diagram Jabłońskiego;

- długości fali związane z poszczególnymi kolorami;

- barwniki naturalne występujące w roślinach

- zależność barwy antocyjanów od pH środowiska

- zasada działania spektrofotometru

- chromatograficzne metody rozdziału substancji