12 Maja 2021

Tematem  Edu-skrzynki jest MAGNETYZM – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

11 Maja 2021

Tematem  Edu-skrzynki jest MAGNETYZM – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

04 Grudnia 2020

Tematem  Edu-skrzynki jest POWIETRZE – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

04 Grudnia 2020

ematem tej Edu-skrzynki jest Powietrze – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera pięć zestawów przedstawiających różne wątki związane z Powietrzem.

26 Sierpnia 2020

Tematem  Edu-skrzynki jest ciepło – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

Strony