26 Sierpnia 2020

Tematem  Edu-skrzynki jest ciepło – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera cztery zestawy eksperymentów osadzonych  w kontekście prawdziwej historii czy sytuacji z życia codzienniego.

26 Sierpnia 2020

Tematem tej Edu-skrzynki jest ciepło – jego właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody. Publikacja zawiera pięć zestawów przedstawiających różne wątki związane z Ciepłem. Na jeden zestaw składa się doświadczenie fizyczne osadzone w kontekście prawdziwej historii, sytuacji z życia codzienniego i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

15 Kwietnia 2020

Tematem tej Edu-skrzynki jest woda – jej właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody.

15 Kwietnia 2020

Tematem tej Edu-skrzynki jest woda – jej właściwości, sposoby pozyskiwania, znaczenie dla ludzi i przyrody.

24 Września 2019

Wspólnie  z uczniami i uczennicami będziecie pogłębiać wiedzę o świetle. Wyjaśnicie, co jest źródłem światła, jak to się dzieje, że widzimy i co składa się na światło białe. Wykonacie eksperymenty tłumaczące, czym są zjawisko powstawania cienia, jak dochodzi do zaćmienia słońca i księżyca.

Strony