24 Września 2019

Wspólnie  z uczniami i uczennicami będziecie pogłębiać wiedzę o świetle. Wyjaśnicie, co jest źródłem światła, jak to się dzieje, że widzimy i co składa się na światło białe. Wykonacie eksperymenty tłumaczące, czym są zjawisko powstawania cienia, jak dochodzi do zaćmienia słońca i księżyca.

24 Września 2019

Jako nauczyciele i nauczycielki podczas warsztatu razem z uczniami i uczennicami będziecie samodzielnie przeprowadzać doświadczenia, aby lepiej zrozumieć, jakie są właściwości powietrza.

24 Września 2019

Warsztaty, które proponujemy przeprowadzić w szkole, skupiają się wokół właściwości ciekłego azotu. Jako nauczyciel, nauczycielka będziecie mogli pokazać, jak należy bezpiecznie go używać, w jaki sposób jest wykorzystywany oraz z jego pomocą zobrazujemy takie pojęcia jak ciepło, równanie stanu gazu doskonałego czy reakcja egzotermiczna.

24 Września 2019

Tym razem uwagę uczniów i uczennic będziesz mógł skupić w całości na wodzie. Razem przyjrzycie się roli wody, którą codziennie możemy obserwować. Żeby ją lepiej poznać, omówicie jej właściwości i pokażemy różne zjawiska, które się z nią wiążą. Przeprowadzicie eksperyment pokazujący, jak woda przechodzi w różne stany skupienia.