Scenariusz lekcyjny - Ciepło/Zimno

Warsztaty, które proponujemy przeprowadzić w szkole, skupiają się wokół właściwości ciekłego azotu. Jako nauczyciel, nauczycielka będziecie mogli pokazać, jak należy bezpiecznie go używać, w jaki sposób jest wykorzystywany oraz z jego pomocą zobrazujemy takie pojęcia jak ciepło, równanie stanu gazu doskonałego czy reakcja egzotermiczna. Uczniowie i uczennice dowiedzą się, dlaczego nie zamykamy pojemnika na ciekły azot i poznają budowę żarówki wolframowej. Zaobserwują też, jak wytwarza się szron , a z wykorzystaniem kamery termowizyjnej obejrzycie wasze ślady cieplne. Na koniec przeprowadzicie eksperyment, w którym nastąpi wybuch! Będzie to wybuch skondensowanej pary wodnej po połączeniu ciekłego azotu z wrzątkiem.