Scenariusz lekcyjny - Woda. Co o niej wiesz?

Tym razem uwagę uczniów i uczennic będziesz mógł skupić w całości na wodzie. Razem przyjrzycie się roli wody, którą codziennie możemy obserwować. Żeby ją lepiej poznać, omówicie jej właściwości i pokażemy różne zjawiska, które się z nią wiążą. Przeprowadzicie eksperyment pokazujący, jak woda przechodzi w różne stany skupienia. Odpowiecie na pytanie, dlaczego niektóre przedmioty unoszą się, a niektóre nie. Dzięki temu wprowadzone zostaną pojęcia wyporności ciał, ciężaru właściwego i napięcia powierzchniowego. Sprawdzicie też, co dzieje się, kiedy ciała mają różne gęstości.