Stacjonarna i czasorozdzielcza spektroskopia elektronowa w badaniach cząsteczek biologicznych

Uczniowie i uczennice zapoznają się ze specyfiką badania cząsteczek biologicznych metodami stacjonarnej i czasorozdzielczej spektroskopii elektronowej (absorpcyjnej i fluorescencyjnej).

Dowiedzą się co to jest widmo absorpcji i fluorescencji i w jaki sposób się je mierzy. Poznają zasadę działania spektrofotometru i spektrofluorymetru. Dowiedzą się w jaki sposób mierzy się zaniki fluorescencji.

Przekonają się, że w zależności od budowy chemicznej, substancje absorbują i emitują promieniowanie o różnej energii, a wydajność fluorescencji może zależeć od środowiska (otoczenia) w jakim znajduje się cząsteczka. Zaobserwują, że fluorescencja wybranego ligandu (np. ryboflawiny) zależy od tego czy jest w stanie wolnym, czy związany z białkiem (aktywnym biologicznie).

Nauczą się także obsługi pipet automatycznych. Umiejętność tą wykorzystają, przygotowując samodzielnie roztwory do pomiarów.