Zobaczyć DNA – izolacja DNA z owocu kiwi

Uczeń czy uczennica zapozna się z podstawowymi informacjami dotyczącymi DNA jako nośnika informacji genetycznej. Pozna zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym metodę izolacji DNA jaką jest liza alkaliczna. Pozna najważniejsze pojęcia związane z tą metodą oraz odczynniki chemiczne potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu. Pozna metodę wirowania frakcjonującego, służącą do rozdzielania mieszanin. Uczeń czy uczennica  samodzielnie przeprowadzi izolację DNA z owocu kiwi. Zdobędzie praktyczne umiejętności posługiwania się pipetami automatycznymi oraz zapozna się ze sprzętem laboratoryjnym.