Scenariusz lekcyjny - Mokro/sucho

Celem lekcji, którą proponujemy przeprowadzić na podstawie scenariusza, jest zagłębienie się w świat cieczy. Razem z uczniami i uczennicami będziecie badać trzy stany skupienia, aby zrozumieć zamknięty obieg wody. Przyjrzycie się ruchowi cząsteczek w zależności od temperatury. Uczniowie i uczennice poznają takie pojęcia jak ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne. Przy pomocy naczyń połączonych wykonacie fontannę. Jako nauczyciel, nauczycielka zademonstrujesz także zjawisko przewodzenia prądu elektrycznego i działanie siły odśrodkowej. Będziecie mogli sami przeprowadzić próbę zatopienia łodzi podwodnej. Natomiast ostatnia część lekcji będzie poświęcona postaci Newtona i cieczy nienewtonowskiej.