Scenariusz lekcyjny - Poznajemy powietrze

Jako nauczyciele i nauczycielki podczas warsztatu razem z uczniami i uczennicami będziecie samodzielnie przeprowadzać doświadczenia, aby lepiej zrozumieć, jakie są właściwości powietrza. Zbudujecie poduszkowiec napędzany powietrzem, zgasicie ,,pożar’’, zorganizujecie wyścigi odrzutowych samochodów, zmiażdżycie puszkę przy pomocy wody i ognia oraz sprawicie, że piłeczka ping-pongowa będzie lewitować. Taki sposób łączenia nauki z zabawą posłuży temu, aby poznać skład powietrza, własności tlenu i dwutlenku węgla. Będzie też wizualizacją zjawisk rozszerzalności cieplnej powietrza, napędu powietrznego, zjawiska odrzutu i implozji oraz konsekwencji prawa Bernoulliego.